شانس بزرگ

شانس بزرگ

fsepehri89 نویسنده : fsepehri89 تمام شده

داستان های مشابه

دریا را پر از زیبایی آفریدم. من راز هایی در آن پنهان کرده ...

درمورد دختری که روابط اجتماعی خوبی نداشت و زندگی شبانه داشت ...

من یه ساعتم..... ...

داستان درباره معلم مدرسه راهنمایی و پیدا کردن اتفاقی وی بعد از سالها است
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت