شانس بزرگ

شانس بزرگ

fsepehri89 نویسنده : fsepehri89 تمام شده

داستان های مشابه

درباره ی کارگری زحمت کش است که می خواهد برای دخترش تولدی ...

برای بدست گرفتن قدرت تا کجا حاضری پیش بری... خیلی بیشتر از ...

اید داستان را جبع نو جوانی است که مورد بی توجهی دیگران قرا ...

داستان درباره معلم مدرسه راهنمایی و پیدا کردن اتفاقی وی بعد از سالها است
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.