دختر صورت چشم زخمی

دختر صورت چشم زخمی

Maedeh نویسنده : Maedeh در حال تایپ

داستان های مشابه

شاید....................

شخص تازه وارد بعد از اینکه در جای مناسب قرار میگیرد تنها ...

چیزی که میخوام انقدر غیر قابل دسترسه که باید در رویا ببینم ...

مردم همیشه میگن ظاهر براشون مهم نیست اما به اولین چیزی که نگاه میندازن کفشاته.
زخمهای من خیلی عمیقن با یه چسب زخم خوب نمیشن.
مردم همیشه به پولات نگاه میندازن نه اینکه چجوری بدستش میاری
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.