عنوان

من پیداش نکردم : عنوان

نویسنده: mina19_vatankhah

_سلام 
سلام 
_باید بریم! ..برگه ات رو تحویل بده ببینم چی نوشتی ؟!
نمی‌تونم! آخه چیزی برای نوشتن نداشتم !!!
_چرا ؟!شما جنگل رو دوست نداری ؟!دریا ؟آسمان آبی.؟....
نه !آخه همه چیز زیباست و زیبایی در زیبا بودن نیست !
_باشه پس بشین و دوباره بگرد شاید چیز مهمی از ناچیزی پیدا کردی .و تا وقتی پیداش نکردی برگه رو تحویل نده !
من پیداش نمی کنم .همه جا رو گشتم ..ذهنم ..قلب ام ..دنیا رو !
_باید پیدا کنی همه چیز زیبا در یک محور ساده عشق می‌گردد..و تا وقتی عشق رو درک نکنی نمی تونی بفهمی کی هستی  ..
اگه پیداش نکردم ؟!
اون وقت بازم باید بگردی ..همه چیز از عشق خلق شده و با عشق پایان پیدا می کنه .
اگه پیدا کنم منو با خودت می‌بری ؟
_نه ...اون وقت  خواهش می کنی که بهش برسی و بعد خواهش می‌کنی در کنارش باشی. و خواهش و دعا و خواهش و دعا. آن زمان با عشق اصلی ارتباط می‌گیری .و من دیگه نیستم ...
و تا زمانی زندگی می کنی که خدا بخواهد ..


دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.