قوی چون تو (:

قوی چون تو (:

Winking نویسنده : Winking در حال تایپ

داستان های مشابه

+برای خداحافظی آماده‌ام. برای خداحافظی با دنیایی که متعلق ...

واگویه های یک آدم معمولی که از بس دنبال خودش گشته یادش نیست ...

دختری عاشق و دلداده بودم..اما...

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.