قوی چون تو (:

قوی چون تو (:

Winking نویسنده : Winking در حال تایپ

داستان های مشابه

دختری عاشق و دلداده بودم..اما...

باران... ترس، وحشت، غم، اندوه، جدایی و... باران معنی تمام ...

من با نوشتن حالم خوب میشه این یه داستان یا رمان نیست سرگذشت ...

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.