ربات تنها

ربات تنها

fatemehghafarian803 نویسنده : fatemehghafarian803 تمام شده

داستان های مشابه

مکالمه ای کوتاه بین رهبر جبهه مقاومت انسان ها و رهبر دِرُوید ...

در درون طراحی ها در عمق خیال بافی ها در آسمان و بهشت در ...

ازدواج رفیق چند سالم با عشق زندگیم

ربات کوچکی بسیار قدیمی ای که تنها در یک دشت بزرگ پراز ضایعات اهن زندگی میکند و از انسانها بدش می اید. فقط یک نفر است که یاد آوری اش برای ربات کوچک لذت بخش است..
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.