ربات تنها

ربات تنها

fatemehghafarian803 نویسنده : fatemehghafarian803 تمام شده

داستان های مشابه

این داستان درباره پسرکی به اسم "لوکا"ست پسربچه ای که همیشه ...

آمد ، ماند ، رفت.

شِفِر در بین خرابی های یک شهر بهوش میاید، اما هیچ چیز به ...

ربات کوچکی بسیار قدیمی ای که تنها در یک دشت بزرگ پراز ضایعات اهن زندگی میکند و از انسانها بدش می اید. فقط یک نفر است که یاد آوری اش برای ربات کوچک لذت بخش است..
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.