ربات تنها

ربات تنها

fatemehghafarian803 نویسنده : fatemehghafarian803 تمام شده

داستان های مشابه

... اتفاقات ترس‌آور و تکان‌دهنده‌ای در مقابل دیدگان پسرجوان ...

پسرکی که در پشت چراغ قرمز شیشه ماشینها را پاک میکند چشمش ...

یک لیوان شراب در روز تولدم حالم را نمیتواند عوض کند.بیایید ...

ربات کوچکی بسیار قدیمی ای که تنها در یک دشت بزرگ پراز ضایعات اهن زندگی میکند و از انسانها بدش می اید. فقط یک نفر است که یاد آوری اش برای ربات کوچک لذت بخش است..
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.