ربات تنها

ربات تنها

fatemehghafarian803 نویسنده : fatemehghafarian803 تمام شده

داستان های مشابه

داستان من در باره دختری به نام سارا است

این داستان خیلی کوتاه است. شاید اصلا مصداق داستان کوتاه ...

من دریک شهردورافتاده ازایران به دنیاآمدم دلم میخواست بیشترین ...

ربات کوچکی بسیار قدیمی ای که تنها در یک دشت بزرگ پراز ضایعات اهن زندگی میکند و از انسانها بدش می اید. فقط یک نفر است که یاد آوری اش برای ربات کوچک لذت بخش است..
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.