شب کوتاه یلدا

شب کوتاه یلدا

09120411740 نویسنده : 09120411740 تمام شده

داستان های مشابه

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود. ...

الیوت پسر جوانی که دچار مریضیی شده است در حال دست و پنجه ...

خلاصه ای از گفت و گوی دو پادشاه دو پادشاه یک کشور ...

این داستان حکایت پیرزنی است که در شب یلدا چشم انتظار آمدن فرزندانش است که در پایان...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت