شب کوتاه یلدا

شب کوتاه یلدا

09120411740 نویسنده : 09120411740 تمام شده

داستان های مشابه

قبل از خواند این متن توصیه میشود یک لیوان آب روبه رویتان ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما .... ...

خلاصه ای از گفت و گوی دو پادشاه دو پادشاه یک کشور ...

این داستان حکایت پیرزنی است که در شب یلدا چشم انتظار آمدن فرزندانش است که در پایان...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت