شب کوتاه یلدا

شب کوتاه یلدا

09120411740 نویسنده : 09120411740 تمام شده

داستان های مشابه

ادامه‌ی داستان کوتاه «قرنطینه» که قبلاً نگاشته بودم و در ...

من یه ساعتم..... ...

درمورد دختری که روابط اجتماعی خوبی نداشت و زندگی شبانه داشت ...

این داستان حکایت پیرزنی است که در شب یلدا چشم انتظار آمدن فرزندانش است که در پایان...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.