شب کوتاه یلدا

شب کوتاه یلدا

09120411740 نویسنده : 09120411740 تمام شده

داستان های مشابه

من دریک شهردورافتاده ازایران به دنیاآمدم دلم میخواست بیشترین ...

در تمام مدت دوستیمان، ندیده بودم آن طور گریه کند. هر آن منتظر ...

غمگین و کوتاه تر از حالت عادی :)

این داستان حکایت پیرزنی است که در شب یلدا چشم انتظار آمدن فرزندانش است که در پایان...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.