عروسک ها

عروسک ها

Fatemeh89 نویسنده : Fatemeh89 تمام شده

داستان های مشابه

دخترک کوچکی که به گلخانه مادر بزرگ می رود ...

حس غریبی دارد؛ اینکه آن طور دیوانه وار دلرحم باشی و در عین ...

سلام زندگیم با مرگ مادربزرگمو و وجود کرونا کسل کننده شده ...

قصه ای مربوط به عروسک و مرگ مادربزرگ ...
راه زندگی عروسکی که پر از غمی بزرگ پیموده می شود !!!
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.