عروسک ها

عروسک ها

Fatemeh89 نویسنده : Fatemeh89 تمام شده

داستان های مشابه

داستان درمورد پسری است که در بچگی والدین خود را از دست داده ...

در جهانی موازی یک انفجار بزرگ باعث بر هم خوردن نظم زندگی ...

"من دوست دارم.. یعنی ازت خوشم میاد" لبخندی روی لبهاش نشست ...

قصه ای مربوط به عروسک و مرگ مادربزرگ ...
راه زندگی عروسکی که پر از غمی بزرگ پیموده می شود !!!
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.