عروسک ها

عروسک ها

Fatemeh89 نویسنده : Fatemeh89 تمام شده

داستان های مشابه

این داستان پیش درآمد داستانی بزرگ است...... شهر جاوا این ...

در اثر یک اتفاق مرده ای زنده می شود و ارباب مردگان می شود ...

آیا از حشرات وحشت دارید؟ حشرات با وجود اینکه بودنشان برای ...

قصه ای مربوط به عروسک و مرگ مادربزرگ ...
راه زندگی عروسکی که پر از غمی بزرگ پیموده می شود !!!
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.