تازیانه عشق

تازیانه عشق

ahmdyhnanh75 نویسنده : ahmdyhnanh75 تمام شده

داستان های مشابه

گفتم چند دقیقه ای اینجا بنشین و مرا در آغوش بکش به چشمان ...

در پارت دوم خواهید دید

ما در زندگی با خیلی مشکلات روبرو میشیم اما اینکه از پسشون ...

اینجا نه خبری ازدختر شاه پریون هست نه شاهزاده ای با اسب سفید رویایی تموم دخترا
اینجا داستان دخترک قربانی شده ی ماست
دختری که دست سرنوشت اونو بازنده قرار میده و دخترک ما در برابر گرگ زخم خورده دووم میاره؟
میتونه پاکی خودشو تواین راه حفظ کنه؟
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.