فراموشی

فراموشی

Writer_crow نویسنده : Writer_crow تمام شده

داستان های مشابه

قهرمانان حال ما

یه نگاه به خودمون بندازیم

انقدر ساده از کنار داستانهایی که نصفه کاره ولشون میکنی نگذر... ...

خاطرات فرارند؛ مثل ماهی در یک قدمی تور ماهیگیری...
ژانرها: دلنوشته / فلسفی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.