زندگی

زندگی

Sbarmsh نویسنده : Sbarmsh در حال تایپ

داستان های مشابه

این داستان زندگی ژولین داستانی در چندین داستان کو تاه زندگی ...

خلاصه داستان: پلیس به دنبال 2 دختر هست. اسم اونا امیلی و ...

خواب مایه آسایش بشر است و اما گاهی چنان بیرحمانه آدم را فریب ...

اگر بودنی نباشد نبودن معنا ندارد و اگر نبودنی نباشد بودن ارزش ندارد...
ژانرها: داستان کوتاه / دلنوشته / فلسفی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.