مِلمِداس

مِلمِداس

ali_khazaee_zh نویسنده : ali_khazaee_zh در حال تایپ

داستان های مشابه

جهان همیشه درگیر نبرد دو گانه ها بوده ، نور و تاریکی ، خوب ...

به درک! به درک که پسرمههه!! بکشیدش تا همه بفهمن هیچ اشرافی ...

گمونم خیالاتی شدم، چشم های سرخی داشت و بدون دهن حرف میزد. ...

افسانه ها به گونه ای با فرهنگ بعضی از اقوام گره خورده که به باور و عقیده آنها بدل شده است. این داستان از مِلمِداس می گوید. یکی از هزاران افسانه مردمان جنوب.
ژانرها: فولکلور
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.