مِلمِداس

مِلمِداس

ali_khazaee_zh نویسنده : ali_khazaee_zh در حال تایپ

داستان های مشابه

به درک! به درک که پسرمههه!! بکشیدش تا همه بفهمن هیچ اشرافی ...

گمونم خیالاتی شدم، چشم های سرخی داشت و بدون دهن حرف میزد. ...

خنده ها.خنده هایی که صدای کشیدن ناخون روی تخته سیاه رو دارن.چشم ...

افسانه ها به گونه ای با فرهنگ بعضی از اقوام گره خورده که به باور و عقیده آنها بدل شده است. این داستان از مِلمِداس می گوید. یکی از هزاران افسانه مردمان جنوب.
ژانرها: فولکلور
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.