؟؟

؟؟

Larma نویسنده : Larma تمام شده

داستان های مشابه

ما هر کجا که میرویم، ردی از خویش باقی میگذاریم و به طبع آن ...

ساعت های ۱۲ ظهر بود نمیدونستم ثانیه ها چطوری گذشت..

"یک چالش با موضوع هایی مربوط به فصل زمستان و نوشتن متن های ...

تصمیمات عجولانه و احساسی
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.