؟؟

؟؟

Larma نویسنده : Larma تمام شده

داستان های مشابه

اید داستان را جبع نو جوانی است که مورد بی توجهی دیگران قرا ...

داستان کوتاهی درباره یک کودک کار که در یکی از بدترین روزهای ...

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود.

تصمیمات عجولانه و احساسی
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.