؟؟

؟؟

Larma نویسنده : Larma تمام شده

داستان های مشابه

شِفِر در بین خرابی های یک شهر بهوش میاید، اما هیچ چیز به ...

چه اتفاقی می افتد وقتی دو نفر از ته قلب عاشق هم باشند...

داستان، داستان جوانکی یهودی است که در روز مصلوب شدن فردی ...

تصمیمات عجولانه و احساسی
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.