ه‌ه‌هه

ه‌ه‌هه

manihoseinnezhad64 نویسنده : manihoseinnezhad64 در حال تایپ

داستان های مشابه

کاپیتان ژولز، تنها و غریب در اعماق آب‌های تاریک و سرد، به ...

خاطراتی گذرا و‌ خیلی کوتاه از ذهن یک مرد مغازه دار که در ...

"خنزرپنزرهایی که گاهی اوقات ذهنمو میجوعه!" _هر فصل یه یکی ...

جعططجلخّآّمّکّّومبیآیحآنق
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.