احساسی

احساسی

sanazgolami46 نویسنده : sanazgolami46 تمام شده

داستان های مشابه

قهرمانان حال ما

هر چقدر دیوار میان ما قرار گرفته باشد؛ روز خواهد رسید که ...

خیلی تلخه کسی که دلتنگته هیچ جوره نمیشه آرومش کرد،جزاون ...

نمیبخشم?کسایی که باهمه وجودم بهشون محبت کردم ؛ولی دلموشکستن،،اونایی که تحقیرم کردن،اونایی که عذابم‌دادن،اونایی که قضاوتم کردن وتهمت زدن،اونایی که توروم یک رنگ بودن،اماپشت سرم هزاررنگ،اونایی که ازپشت سرخنجرزدن،اونایی که درظاهردوست ولی ازدشمن بدتربودن??
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.