زندگینامه

زندگینامه

sanazgolami46 نویسنده : sanazgolami46 تمام شده

داستان های مشابه

در این جا، شاعرانه‌هایی را می‌خوانید که خطاب به شیدا و ...

جنگ بر کمین امپراتوری است و کسی ، از همه جا بی‌خبر ناجی ...

تست تست تست

یکی از بزرگترین و برجسته ترین شخصیت های تاریخ کشور که در طول دوران زندگی خود کارهای بزرگی را انجام داده است، ابوریحان بیرونی است. این دانشمند ایرانی در زمینه هایی نظیر جغرافیا، زمین شناسی، مردم شناسی،


ژانرها: فلسفی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.