لنا

لنا

mahsa_mohamadi3179 نویسنده : mahsa_mohamadi3179 در حال تایپ

داستان های مشابه

...گوشه خیابان ایستاد و مدتی به مکان نامعلومی خیره ماند. واقعا ...

این داستانِ بزرگترین نبرد بین خیر و شر است. نبردی که بنیاد ...

داستان حول پسری است که سعی میکند از خود و خانواده اش در مقابل ...

داستان غمگین و ترسناک
ژانرها: ترسناک
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.