ما مال هم هستیم : ما مال هم هستیم 

نویسنده: mhasti226

متن خود را بنویسید . 
پارت 5
?????
سوهو : اومدم سر کار 
کِی : آها ک اینطور 
سیبل : شما هم و میشناسید 
کِی: آره ی دیونه ک هم کلاسیمه
سیبل : آها 
سوهو :اومدی نودل بخوری
کِی : آره 
سوهو : پس بده حساب کنم 
نودل هارو بهش دادم و حساب کرد و گفت بریم اونجا بشینیم 
رفتیم نشستیم 
کِی : میگم سیبل نودل و چطوری درستش میکنن
سیبل : شنیدم همین طوری میخورن خودش درسته 
 کِی : مگه کش نمیومد این ک کلا تو همه
سیبل : ن بابا همینطوریه 
کِی : آها 
ی گاز زدم 
کِی : خوشمزه اس فق این کوچولو چیه شبی سس 
سیبل : باید بریزی روش بخوری 
کِی : اها 
سس و ریختم روش 
و ی گاز زدم 
کِی : حالم ب هم خورد چ تنده
سیبل : بیا بریم ببینم چطوریه 
رفتم پیش سوهو 
کِی : سوهو سوهوووو
سوهو : بلععع اومدم بلع بلههه
 کِی :این نودل و چطوری درستش میکنن
نگاهی کرد
سوهو : این ک درست نشده بعد تو چرا روش سس ریختی 
کِی : ب من چ من ک نمی‌دونم چی ب چیه تا حالا نخوردم بچه ها تو مدرسه میگفتن اومدم ببینم چ طعمیه اصلا ولم کن 
سوهو : حالا قهر نکن برو ی نودل دیه بردار بیار 
رفتم ی نودل برداشتم و آوردم بهش دادم 
کِی : خب آوردم 
سوهو : بیا اینجا بیا اینجا دیه
رفتم داخل 
داشتم نودل و باز میکردم ک اومد پشتم و طوری ک میخاد بغلم کنه خودش و بهم چسبوند و کمکم کرد ک درستش کنم 
...
با دوتا چوب نودل و گرفت و گذاشتم تو دهنم 
کِی : خوشمزه س واقعا خوشمزه س 
سوهو : ای گشنه 
کِی : ب ت چ 
سوهو : خب ب منم بده منم گشنمه 
کِی : ب ت چ مال خودمه من میخام پولش و بدم ک تو برو برا خودت بردار 
سوهو : نمیخام ، باید از نودل تو بخورمم
کِی : الان من گشنه ام یا تو 
سوهو : بدهه دیه
نودل و جلوش گرفتم و خورد 
کِی : آروم تو گلوت گیر نکنه 
محل نزاشت و میخورد 
ک یکم جلو من گرفت
سوهو : بخور 
کِی : نمیخام ⁦
سوهو : بخور دیههه⁦༎ຶ‿༎ຶ⁩
دهنم و باز کردم و گذاشت تو دهنم 
داشتیم با هم کنار میومدیم و نودل و با هم می‌خوردیم 
تمومش کردیم 
خواستم برم بیرون ک لب زد ...

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.