درباره 2401Manihn

  مانی
  قائمشهر
  16 ساله
  تاریخ عضویت: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

آخرین پیام

2401Manihn پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های 2401Manihn

1 داستان منتشر شده
دیکتاتور 2 تمام شده

دیکتاتور

۱۰ شهریور ۱۴۰۱

دیکتاتوری نادان در کشوری قدرت میگیرد و کشور را دچار مشکل میکند. این داستان ۲۰ فصل دارد

1 0 378
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.