داستان های Dark

بی حس 1 در حال تایپ

بی حس

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

چی شد که ب اینجا رسیدم ؟ چی شد ک الان باید بجای یک زندگی خوب در زندان باشم.... چطور ب دست یک دختر گول خوردم .... ...............__________................ داستان پسرمافیا بزرگ و قدرتمند و دخترپلیس ک میخواد مافیا رو دستگیر کنه چی میشه اگه پسر داستان گول دختر رو بخوره و ......

0 1 1
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.