درباره alirezafirozi_

  سورن
  قوچان
  19 ساله
  تاریخ عضویت: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

آخرین پیام

alirezafirozi_ پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های alirezafirozi_

1 داستان منتشر شده
سر آغاز یک امپراطوری 11 در حال تایپ

سر آغاز یک امپراطوری

۱۶ بهمن ۱۴۰۲

خاندانی قدیمی که بدلیل شجره نامه گسترده ،دلاوری در جنگ ها و همچنین خدمات بسیار به کشور به دستور پادشاه کاوه اول به عنوان حاکمان محلی منطقه ای در شمال شرقی کشور انتخاب شدند این سرزمین بعدها بدلیل مشکلات و جنگ های داخلی از کشور جدا شد و استقلال خود را اعلام کرد تا زمانی که....

6 6 8.1 K
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.