درباره keymahshad

  mahshad
  شیراز
  تاریخ عضویت: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

مهشاد .کِی .نویسنده .دانشجو هستم ?

آخرین پیام

keymahshad پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های keymahshad

1 داستان منتشر شده
شب 2 تمام شده

شب

۲۵ فروردین ۱۴۰۰

بی تفاوت باش نسبت به همه چیز ،حتی بدی که یک روز تو را رها میکند و تجزیه شدن را به بودن با تو ترجیح می دهد.

0 0 105
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.