درباره taran

  taran
  تاریخ عضویت: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

آخرین پیام

taran پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های taran

1 داستان منتشر شده
فرزند شیطان 0 در حال تایپ

فرزند شیطان

۱۶ بهمن ۱۳۹۹

آن گاه که بال های سیاه طاعون بر بستر سرزمین ها سایه افکنده است،چهرۀ حقیقی وحشت نمایان خواهد شد.شیطان از دل تاریکی سر بیرون می آورد.کلیسا ها در آتش کفر خواهند سوخت،کشیش ها کشته شده و راهبه ها ناپدید خواهند شد.

0 0
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.