ماشین پلیس

ماشین پلیس

sir_mohammad نویسنده : sir_mohammad در حال تایپ

داستان های مشابه

دوباره صبح شروع شد و باید به خیابان میرفت ، گل ها را به دست ...

انسان به قابلیت سفر در فضا را به دست پیدا نکرده ، آن هم دقیقا ...

چشمانش را با درد باز کرد! کجا بود؟ چرا چیزی بیاد نمی آورد؟ ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما ....
ژانرها: داستان کوتاه / معمایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.