ماشین پلیس

ماشین پلیس

sir_mohammad نویسنده : sir_mohammad در حال تایپ

داستان های مشابه

نیمه های شب در جاده ای خارج از شهر در حالیکه باران شدیدی ...

دریا را پر از زیبایی آفریدم. من راز هایی در آن پنهان کرده ...

داستان درباره معلم مدرسه راهنمایی و پیدا کردن اتفاقی وی ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما ....
ژانرها: داستان کوتاه / معمایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت