ماشین پلیس

ماشین پلیس

sir_mohammad نویسنده : sir_mohammad در حال تایپ

داستان های مشابه

دریا را پر از زیبایی آفریدم. من راز هایی در آن پنهان کرده ...

انسان به قابلیت سفر در فضا را به دست پیدا نکرده ، آن هم دقیقا ...

قبل از خواند این متن توصیه میشود یک لیوان آب روبه رویتان ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما ....
ژانرها: داستان کوتاه / معمایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.