ماشین پلیس

ماشین پلیس

sir_mohammad نویسنده : sir_mohammad در حال تایپ

داستان های مشابه

بهترین کادوی عید به یک نامرئی. ...

اگر برید یه سیاره ی جدید چیکار میکنید ؟ خب اورکا میخواد ...

نیمه های شب در جاده ای خارج از شهر در حالیکه باران شدیدی ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما ....
ژانرها: داستان کوتاه / معمایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت