قتل بی منطق

قتل بی منطق

Kmj نویسنده : Kmj در حال تایپ

داستان های مشابه

خواب مایه آسایش بشر است و اما گاهی چنان بیرحمانه آدم را فریب ...

ارغوانم چشم هایت مرا شیفته خود کرده است:)

در این مرحله خیلی چیز ها قفل است و کلیدش بین دسته کلیدِ شلوغم ...

داستان انسانی که در کلنجار با خود و زندگی درگیر قتلی ناخوسته میشود
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.