ارغوانم : عنوان

نویسنده: m02868341

میدونی وقتی نگاهم میکنی 
چقدر ذوق میکنم :) 
یا وقتی از جلوم رد میشی:) 
اخ... 
ازاون نگاهت 
اخ از اون  خندیدنت
دلم برات تنگ شده ولی.. 
ولی نمیدونم چرا نمیام باهات صحبت کنم :) 
شاید خودت نمیخوای؟ ها؟ 
نمیدونم 
ولی دلم برات تنگ شده 
بغلت کنم :) 
صدات کنم بچم:) 
توهم سکوت کنی و من صدای ضربان قلبت و بشنوم:) 
ولی میام پیشت ارغوان میام 
ولی کی و نمیدونم:) 
میخوام برات کادو بخرم وقتی اومدم پیشت بهت میدمش:) 
جان دلم مراقبت کن:) 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.