فرزند شیطان

فرزند شیطان

taran نویسنده : taran در حال تایپ

داستان های مشابه

سیاره زمین،انسان ها و تمامی موجودات زمینی به دست خود انسان ...

دوستی ها فراتر از زندگی هستند!

خاندانی قدیمی که بدلیل شجره نامه گسترده ،دلاوری در جنگ ...

آن گاه که بال های سیاه طاعون بر بستر سرزمین ها سایه افکنده است،چهرۀ حقیقی وحشت نمایان خواهد شد.شیطان از دل تاریکی سر بیرون می آورد.کلیسا ها در آتش کفر خواهند سوخت،کشیش ها کشته شده و راهبه ها ناپدید خواهند شد.
ژانرها: تراژدی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.