فرزند شیطان

فرزند شیطان

taran نویسنده : taran در حال تایپ

داستان های مشابه

پرونده های سابقا محرمانه از روزنوشت های فردی که دیگر در ...

... این بار نجوا کرد: «دستتو بده به من!» ولی اندیمون سرش را ...

انقدر ساده از کنار داستانهایی که نصفه کاره ولشون میکنی نگذر... ...

آن گاه که بال های سیاه طاعون بر بستر سرزمین ها سایه افکنده است،چهرۀ حقیقی وحشت نمایان خواهد شد.شیطان از دل تاریکی سر بیرون می آورد.کلیسا ها در آتش کفر خواهند سوخت،کشیش ها کشته شده و راهبه ها ناپدید خواهند شد.
ژانرها: تراژدی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.