فقط یادم میاد خوابم برد. و در خواب فرو رفتم خواب دیدم تو آسمان بودم.  نسیم! ابر ها! واقعیت داشت.  فکر کردم اگر واقعیت باشه چی میشه؟(یه فکره) همینطور فکر می کردم که به خواب رفتم (البته خواب در خواب) بعذد از حدود یک ساعت صدایی دلنشین اسممو صدا کرد (؟آنی؟) (

یک شب در آسمان : فقط یادم میاد خوابم برد. و در خواب فرو رفتم خواب دیدم تو آسمان بودم.  نسیم! ابر ها! واقعیت داشت.  فکر کردم اگر واقعیت باشه چی میشه؟(یه فکره) همینطور فکر می کردم که به خواب رفتم (البته خواب در خواب) بعذد از حدود یک ساعت صدایی دلنشین اسممو صدا کرد (؟آنی؟) (

نویسنده: kobraghodratpour

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.