اخم شیرین

اخم شیرین

ARVA نویسنده : ARVA تمام شده

داستان های مشابه

پروانه های خشک شده ، از لا به لای کتاب شعر ، پرواز را از یاد ...

آسوناش و خودم حل میکنم ، سختاش و خدام....

موقع خداحافظی از کنار در ، برگشتم گفتم بنظرتون چتری به موهام ...

به خودم امدم انگار
تویی در من بود
تمامم وقف چشمان مستش
گویی که در ان چشمان سیه معجزه دارد
هر چه در این کوی گشتم و گذر کردم
نبود همچون چشمانش اهل دلی
فریاد کشیدم بیهوده نگردید
در این کوی
او طرز چشمانش را دیگری ندارد
بودنت خوب ترین حادثه کهکشان
از همان روز که باختم تمامم را

ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.