پژواک مرگ

پژواک مرگ

M_Sadat نویسنده : M_Sadat در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان، داستان جوانکی یهودی است که در روز مصلوب شدن فردی ...

داستان عشق بین خوناشام و انسان ؛ برادران دوقلویی(آزمان؛آلوین) ...

همه در طول زندگی,خیال بافی را تجربه کرده اند.اما دوست خیالی ...

چرا نمیگی کی هستی؟ تالار مهمان قصر سال هاست که ازبین رفته. بعد از مرگ پادشاه همه چیز توی سالسکی عوض شده......
صدای جیر جیر کرکنندهٔ چنگناله ها و بلافاصله صدای جیغ حیواناتی که در حیاط قصر روانه شده بودند طنین انداز شد و رهام را از ادامه ی حرفش باز داشت...
چنگاله ها پرندگان وحشی و درنده ای بودند که همراه نوای کریحشان رعب و وحشت را از کیلومتر ها فاصله در دل هر موجود زنده ای، زنده میکردند. شنیده شدن صدای چنگاله حاکی از شکست بود، حاکی از نا امیدی تنها امید مردم «فالکی»*.
ژانرها: تخیلی / داستان تاریخی / ماجراجویی / معمایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.