روز پرستار

روز پرستار

Parisa نویسنده : Parisa تمام شده

داستان های مشابه

چیزهایی که دیروز و امروز و تمام سالهای بعد متوقف خواهند ...

هميشه عبور ها زيبا نيست. گاهي او نيست... ...

انقدر ساده از کنار داستانهایی که نصفه کاره ولشون میکنی نگذر... ...

قهرمانان حال ما
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.