روز پرستار

روز پرستار

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

کسی که در بدبختی دنیا قرق شده و...

روي نامه هايم ، مهر خيال ميخورد...

اینکه حرف هایت را در خودت ریختی چه حسی دارد ؟ من هم مانند ...

قهرمانان حال ما
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.