روز پرستار

روز پرستار : روز پرستار

نویسنده: parisa_gorji

و در میان هیاهو و آشوب های شهر؛ صدای نفس هایتان را میشنوم. صدای قلب زلال تر از آب و قرمز تر از انارتان را. صدای فریاد هایی که ماه هاست در دلتان میکشید را هم میشنوم. صدای خاموش شدن شمع های کیک تولد دلبندانتان ، دعا های بی اندازه مادرانتان ، صدای آرزوی کودکانتان برای بار دیگر بوسیدنتان. صدای تیک تاک ساعت برای رسیدن به زمانی استراحت. صدای اشک های بی صدا ! صدای سیاهی لباس های یک خانواده و صدای خداحافظی های آخر...
اینجا ؛ غوغایی به پاست اما میشنوم..همه مان میشنویم...
این صدا ها؛ صدا های عشق است. صدای وجدان و انسانیت در کنار خدایی که دریای عشق است..
ای فرشته هایی که عاشقانه و صادقانه ایستاده اید؛
تا اخرین نفس زندگی مان ، صدا هایی را که شنیدیم فراموش نخواهیم کرد . ما صدای عشق را از شما آموختیم . شما جنگدیدن را به یادمان آوردید. ما با شما صدا هایی را شنیدیم که فراموششان کرده بودیم.
اما این را میدانم... این را خوب میدانم روز هایی خواهد رسید که همه مان با طنین انسانیت ، ندای محبت و دنیایی آرامش در آغوش هم میرویم. آغوش هایی که چند ماهیست، خالی مانده اند. بوسه های فراموش شده روزی بر خواهند گشت.

دوستتان داریم فرشتگان زمینی!
روزتان مبارك!
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.