جنگ جنگ،هرگز تغیر نمیکند

جنگ جنگ،هرگز تغیر نمیکند

MrFox نویسنده : MrFox در حال تایپ

داستان های مشابه

مایک پسری 12 ساله است که بر روی تختش دراز کشیده و مشغول کتاب ...

دلتنگی های یک مهاجر که در اوج دلتنگی تابلو یک کافه که شباهت ...

پشت پیانوی کلاسیک قهوه ای رنگ کافه مینشیند ، آوازی را سر ...

یه نوشته کوتاه درمورد جنگ
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.