جنگ جنگ،هرگز تغیر نمیکند

جنگ جنگ،هرگز تغیر نمیکند

MrFox نویسنده : MrFox در حال تایپ

داستان های مشابه

هنوز به فکر آن شبمـ... ...

نیمه های شب در جاده ای خارج از شهر در حالیکه باران شدیدی ...

کرونا همه چیز را تغییر داد.مثلا شیوه ی دید و بازدیدمان را.من ...

یه نوشته کوتاه درمورد جنگ
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.