جنگ جنگ،هرگز تغیر نمیکند

جنگ جنگ،هرگز تغیر نمیکند

MrFox نویسنده : MrFox در حال تایپ

داستان های مشابه

همه چیز از صدای « تقه» شروع میشود. حتی زن.

برای بدست گرفتن قدرت تا کجا حاضری پیش بری... خیلی بیشتر از ...

چند هفته ای بود که خوب غذا نمی خورد. با دوستانش نمی چرخید، ...

یه نوشته کوتاه درمورد جنگ
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.