جنگ جنگ،هرگز تغیر نمیکند

جنگ جنگ،هرگز تغیر نمیکند

MrFox نویسنده : MrFox در حال تایپ

داستان های مشابه

دیگر وقتش است . { لطفا نظر بدین :)}

شاید شما هم پیرمردی را که با ویولن کهنه‌اش زندگی می‌آفریند ...

انسان به قابلیت سفر در فضا را به دست پیدا نکرده ، آن هم دقیقا ...

یه نوشته کوتاه درمورد جنگ
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.