جنگ جنگ،هرگز تغیر نمیکند

جنگ جنگ،هرگز تغیر نمیکند

MrFox نویسنده : MrFox در حال تایپ

داستان های مشابه

دنیا هیچ وقت با تو مهربان نخواهد بود...!

همه چیز از صدای « تقه» شروع میشود. حتی زن.

نور مهتاب با تلاش فراوان خود را از میان برف و بوران به داخل ...

یه نوشته کوتاه درمورد جنگ
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.