پروانه ها

پروانه ها

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

بیاین ببینیم یه آدم از کجا شروع می کنه... و از کجا دوباره ...

ما فقط یک بار زندگی میکنیم

من با نوشتن حالم خوب میشه این یه داستان یا رمان نیست سرگذشت ...

پروانه های خشک شده ، از لا به لای کتاب شعر ، پرواز را از یاد بردند...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.