پروانه ها

پروانه ها

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

پری ها زندگی تو کجا هستند؟ آیا تا به حال به دنبالشان رفته؟ اگر ...

در کتاب زندگی مان، کلمات و نت های موسیقی با همدیگر داستانمان ...

اینکه حرف هایت را در خودت ریختی چه حسی دارد ؟ من هم مانند ...

پروانه های خشک شده ، از لا به لای کتاب شعر ، پرواز را از یاد بردند...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.