چشمانی به دنبال من

چشمانی به دنبال من

asma_abbasi1715 نویسنده : asma_abbasi1715 در حال تایپ

داستان های مشابه

خیلی چیزها شاید بهترینش را داریم ولی متاسفانه به نوعی از ...

دسته بادکنکی از ماشین عروس وسط چهارراه جدا میشود و ....

دخترک در هواپیما نشسته بود که ناگهان... و من نگویم از حال ...

((نمی دانم چرا تمام نگاه ها به من بود، یعنی آنها در مورد من چه فکر می کردند..))
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.