چشمانی به دنبال من

چشمانی به دنبال من

asma_abbasi1715 نویسنده : asma_abbasi1715 در حال تایپ

داستان های مشابه

شِفِر در بین خرابی های یک شهر بهوش میاید، اما هیچ چیز به ...

کودکان یتیم دارای دردی دیده نشده اند، کسی این کودکان را ...

چیزی که مهمه هدفه چیزی که نداری زمان

((نمی دانم چرا تمام نگاه ها به من بود، یعنی آنها در مورد من چه فکر می کردند..))
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.