چشمانی به دنبال من

چشمانی به دنبال من

asma_abbasi1715 نویسنده : asma_abbasi1715 در حال تایپ

داستان های مشابه

ماجراهای دختری که دچار حالتی عجیب میشود از کابوس گرفته ...

برای بازگشت به ایران خیلی مشتاق بودم، بعد از این همه انتظار ...

یه نوشته کوتاه درمورد جنگ ...

((نمی دانم چرا تمام نگاه ها به من بود، یعنی آنها در مورد من چه فکر می کردند..))
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.