چشمانی به دنبال من

چشمانی به دنبال من

asma_abbasi1715 نویسنده : asma_abbasi1715 در حال تایپ

داستان های مشابه

چند هفته ای بود که خوب غذا نمی خورد. با دوستانش نمی چرخید، ...

این داستان با نام خرس و عسل نوشته شده است موضوع داستان: تلاش ...

انسان به قابلیت سفر در فضا را به دست پیدا نکرده ، آن هم دقیقا ...

((نمی دانم چرا تمام نگاه ها به من بود، یعنی آنها در مورد من چه فکر می کردند..))
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.