عنوان:ادامه...

شب : عنوان:ادامه...

نویسنده: keymahshad

متن خود را بنویسید:
و اما دستانم به نشانه ی تعجب 
به زیرِ چانه ای پناه می برند 
که گاهی با شکستن قلبم می لرزد 
اما سکوتش ،گوش هایم را عجیب کر می کند 
و اما لب هایم به آرامی می لرزند 
و چیزی به مانندِ یک لبخند را 
به نمایش می گذارند 
شاید هم یک پوز خند (:
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.