سیم سوم

سیم سوم

Amirabasifar نویسنده : Amirabasifar تمام شده

داستان های مشابه

داستان اشنایی و دوستی سه جوان بیست ساله که ارزو ها و اهداف ...

این داستان در مورد یک خانواده ای است که زندگی معمولی دارند ...

نور مهتاب با تلاش فراوان خود را از میان برف و بوران به داخل ...

شاید شما هم پیرمردی را که با ویولن کهنه‌اش زندگی می‌آفریند دیده باشید
ژانرها: داستان کوتاه / درام / فلسفی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.