سیم سوم

سیم سوم

Amirabasifar نویسنده : Amirabasifar تمام شده

داستان های مشابه

555tyhhhhhg vtxvhfrg bytgggtg gtth ttyh gyyb gtyb gtyb ttyb ttyb tyhb gtbg ghhb gyyb gghb ghhb yyhb ggvv ...

شِفِر در بین خرابی های یک شهر بهوش میاید، اما هیچ چیز به ...

داستان، داستان جوانکی یهودی است که در روز مصلوب شدن فردی ...

شاید شما هم پیرمردی را که با ویولن کهنه‌اش زندگی می‌آفریند دیده باشید
ژانرها: داستان کوتاه / درام / فلسفی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.