سیم سوم

سیم سوم

Amirabasifar نویسنده : Amirabasifar تمام شده

داستان های مشابه

سرم را پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم. مرد پرسید : گفتید ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما .... ...

کلمات علیه کرونا ...

شاید شما هم پیرمردی را که با ویولن کهنه‌اش زندگی می‌آفریند دیده باشید
ژانرها: داستان کوتاه / درام / فلسفی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.