[دوران معنادار خانواده استیون]

STEVEN'S FAMILY : [دوران معنادار خانواده استیون]

نویسنده: aliasgharramezani08

NAME=stevens family written by =Aliامیدوارم که تا آخر داستان نهایت استفاده رو برده باشید.این داستان در مورد یک خانواده چهار نفری هستش که در طول داستان اتفاق های مختلفی براشون رخ میدهسرپرست خانواده آقای استیون هستش و مادر یعنی زن آقای استیون که مادر دو بچه به اسم دیوید و آرتور هستش و اسم این زن سوفیا. هستشدیوید و آرتور زیاد رابطه دوستانه ای باهم ندارند. دیوید پونزده ساله هستش و آرتور هجده ساله هستشآقای استیون استاد دانشگاه هستش و خانم سوفیا یک روانشناسه.دیوید و آرتور هم تو دبیرستان باهم هستنبیاید داستان را از روز پونزده دسامبر شروع کنیم ،روزی که آقای استیون مانند هرروز دیگه ای طبق معمول به دانشگاه میره و سوفیا.رو که مطبش نزدیک دانشگاه هست میرسونه.ولی دیوید و آرتور با هم پیاده به مدرسه میرنآرتور پسر منحرف و کله شقی هستش و دنبال بهونه ای میگرده که با کسی دعوا کنه،ولی دیوید پسری هستش که سرش تو کار خودشه و.پسر معمولی هستشآقای استیون که بعدازظهر کارش تموم میشه بعد از دانشگاه به سراغ سوفیا میره تا باهم بیان خونه. دیوید و آرتور هم بعد از مدرسه که کلاس بسکتبال دارند بعداز ظهر میان خونهاین کار معمولی خانواده استیون ادامه داره تا اینکه یه روزی آرتور با بقیه که سر میز شام هستند به بقیه اعضای خانواده میگه که مناحساس خیلی بدی دارم و یه نفر تو مدرسه هست که مدام منو مسخره میکنهپدر و مادرش فردا به مدرسه میان و با والدین اون پسر بحث میکنند که قضیه اینطوریه و والدین اون پسر عذر خواهی میکنن و ماجراتموم میشه .ولی روز بعدش که آرتور با دیوید میخوان به مدرسه برن تو مسیر ،آرتور اون پسره رو که اذیتش میکنه میبینه،پسره اسمشالکس هستش و اینکه الکس با چاقویی که دستش بود میخواست که آرتور رو بترسونه،دیوید فرار میکنه و آرتور عصبی میشه چون تنهاشده و الکس برای اینکه خشم آرتور رو زیاد کنه بهش فش میده و آرتور با الکس درگیر میشن و خالصه روی هم میفتن و چون اونمسیر که مسیر مدرسه هستش دورتادور جنگل هستش و خالصه این دو به اون جنگل سر میخورن الکس سعی میکنه با چاقو آرتور روبزنه ولی همین که میخواد ضربه رو بزنه آرتور دستش رو میگیره و چاقو رو وارد شکمش میکنه و آرتور از الکس فاصله میگیره وچون خیلی ترسیده از اون منطقه فرار میکنه و میره خونه محل حادثه رو به آمبولانس گزارش میکنه و جریان تموم میشهدیوید وقتی فرار میکنه با اضطراب به محل کار مادرش میره و جریان رو تعریف میکنه و سوفیا به استیون زنگ میزنه و ماجرا روتعریف میکنه و به خونه میرن و آرتور رو میبینن که رنگش سفید شده و آرتور مجبور میشه ماجرا رو تعریف کنه و تصمیم میگیرن به، اون محل حادثه برنوقتی که رسیدن آمبولانس هنوز نیومده بود و اون پسر اونجا بود نزدیکش میشن و استیون میگه باید به بیمارستان برسونیمشدر این حال دوستای الکس پدر و مادر آرتور رو میبینن و از اون محل و از اونا عکس میگیرن و سوفیا متوجه میشه و تا اینکه سمت.اونا بره،اونا فرار میکنناستیون میگه اونا رو ولش کن این پسر مهم تره تا اینکه اون پسر رو به بیمارستان میبرن و به والدینش خبر میدن و اون هنگام پلیسهمراه خانواده و یه پسری که دوست صمیمی الکس بود با پدر و مادر الکس به اونجا میاد.والدین الکس با والدین آرتور جرو بحث میکنن و پلیس والدین آرتور رو به دادگاه میبره و اون پسر که اسمش دریک بود با اونا میبرهتو دادگاه پلیس از دریک میخواد که فیلم رو به والدین آرتور نشون بده،دریک فیلم حادثه رو نشون میده و والدینش میبینن که آرتورچاقورو به شکم الکس وارد میکنه و بعدش الکس خونریزی میکنه،و دریک فیلمو قطع میکنه و به والدین آرتور میگه بعد اینکه فیلمو.قطع کردم میترسیدم نزدیک الکس برم به خاطر همین فرار کردم و رفتم خونه به پلیس محل حادثه رو خبر دادم. پلیس بعد اینکه حرف زدن الکس تموم شد گفت که باید از والدینش رضایت بگیرید ولی هنوز بهوش نیومده الکسبنابراین استیون و آرتور از دادگاه به بیمارستان میرن و سمت والدین الکس میرن و میبینن که یه مرد بلند قد اونجاست تا استیون و آرتوررو میبینه به سمت اونا حمله ور میشه و خالصه کسایی که اونجا بودن اونا رو از هم جدا میکنن. استیون بهش میگه تو کی هستی ؟ اون مرد میگه من برادرالکس هستم و منتظرم بهوش بیادبرادر الکس اسمش جان هستش و از آقای استیون به خاطر کاری که کرد عذر خواهی میکنه و بهش میگه که بره خونه و هروقت بهوشبیاد خبرش میکنه استیون و همراه خونوادش میرن خونه و فرداش از بیمارستان زنگ میزنن به .آقای استیون که بیاد اینجاآقای استیون خودشو به اونجا میرسونه و به سمت اتاق الکس میره و از والدین الکس میخواد که عذر خواهی اونو قبول کنن و پدر الکس.به خاطر اینکه پسرش جون سالم به در برده بود عذر خواهی اونو قبول میکنه و ماجرا تموم میشهاستیون جریان رو به آرتور میگه و آرتور خوشحال میشه و این ماجرا تموم میشه ولی فردا شب موقع خواب از بیمارستان به خونهاستیون زنگ میزنن که فوری بیاد اونجا وقتی می رسه اونجا میبینه که الکس رو به اتاق عمل میبرن چون خونریزیش خیلی شدید شدهبوداستیون خیلی استرس داشت و بعداز چند ساعت دکتر از اتاق بیرون میاد و میگه الکس از شدت خونریزی مرد و کاری نتونستیم براشانجام بدیم و والدین الکس رضایت رو پس میگیرن و به اداره پلیس زنگ میزنن که ما رضایت استیون رو قبول نمی کنیم و پلیس بهبیمارستان میاد و استیون رو به خونش میبره و همون شب آرتور رو به دادگاه پلیس میبرن و زندانیش میکنن و استیون کاری نمی تونستکنه و تا صبح منتظر موند و هی گریه میکرد سوفیا و دیوید هم همینطور ،پلیس گفت ما فقط رضایت والدین الکس رو میخوام وگرنهآرتور همینجا زندانی میمونهاستیون به عموش که وکیل هستش زنگ میزنه و جریان رو براش تعریف میکنه و عموی استیون اسمش بن هستشبن به خونه استیون میره و وقتی ماجرا رو میفهمه میگه من درسته وکیلم ولی نمیتونم کاری بکنم چون نمیتونم وکیلش بشمدر هر حال وقتی استیون نمیتونه کاری کنه و چیزی به عموش بگه ،تصمیم میگیره سراغ جریان دیگه ای بره و سعی کنه بفهمی که شایدکس دیگه ای تو ماجرای قتل الکس دست داشتهخالصه یک هفته میگذره و استیون یک وکیل میگیره که هم کارای آرتور رو انجام بده هم با ملاقاتهایی که بازنش داشتن و به خونه همرفتن بعد از چند روزی با اونا دوست میشهاسم وکیلش هم جوانا هستشجوانا یه روز با استیون و سوفیا قرار میزارهباهاشون صحبت کنهجوانا میگه که شاید آرتور اون پسر رو نکشته و کس دیگه ای این کارو کرده باشهبنابراین فردای اون روز جوانا و استیون به مدرسه آرتور میرن و از مدیر مدرسه میخوان که اجازه بده از کل دانش اموزایی که توکلاس آرتور هستن در مورد دعوایی که با هم کردن توضیح بدهاز همه اون دانش آموز ها سوال کردن و همه می گفتن آرتور از اول اینکه وارد مدرسه بشه با اون دعوا داشتهو بقیه هم حرفشو تاکید کردنولی یه نفر به استیون گفت که الکس به جز آرتور با یه نفر دیگه بحثی داشته که اسمش جک بودهاستیون گفت میتونی الان پیداش کنیولی پسره گفت که بعد از این ماجرا گم شدهولی تنها جایی که من میدونم و همیشه اونجا هستشکافه بالای کوه هستشاستیون و اون پسره و جوانا به اونجا میرنو پسره میبینه که جک اونجاست و بهشون نشون میدهو استیون نزدیک جک میشه و ماجرا رو تعریف میکنهجک اولش خودشو گم میکنه و پت پت کنان میگهمن چیزی نمیدونم و سریع از اونجا بیرون میرهو سوار ماشین میشه و میرهاستیون و جوانا پسره رو تعقیب میکنن که تا اینکه به خونه ای میرسنادرسو یادداشت میکنن و فردا به اونجا میرنصبح ساعت ده استیون به مدیر دانشگاه زنگ میزنه و درخواست مرخصی میکنه،سوفیا هم همینطور و بعدش به منزل جوانا میرن وباهم به خونه ای میرن که پسره آخرین دفعه اونجا بوداستیون زنگ خونه رو میزنه و مردی در رو باز میکنه و اینکه استیون میگه با شخصی به اسم جانسون)(اسم همون پسره(کار دارماون مرد اونها رو به خونه همراهی میکنه و بهشون میگه شما بنشینید رو مبل تا زنم ازتون پذیرایی کنه تا من برم جانسون رو خبر کنمجانسون تا اونا رو ببینه با لهجه تند به اونا میگه برای چی اومدید ؟استیون ازش میخواد که ماجرا رو به باباش بگهولی اون باباش نبود چون باباش طی حادثه ای فوت کرده بود و اون مرد عموش بودجانسون آخر راضی میشه که ماجرا رو تعریف کنهمیگه من از اول مدرسه با آرتور و الکس دوست داشتم تا سال آخر دبیرستان که آرتور از دختری خوشش میاد و الکس هم همینطورالکس و آرتور سر این موضوع یه هفته دعوا میکنن تا اینکه یه شب یکی در خونه رو زد و من در رو باز کردم و دیدم که الکس هستشالکس به من گفت که بیا با هم نقشه بکشیم و آرتور رو اذیت کنیم من چون آرتور رو دوست داشتم قبول نکردم و اون هی اصرار میکردو دید من مقاومت میکنم به من فش داد و رفتفردای اون روز داشتم به مدرسه میرفتم دیدم که آرتور و الکس باهم دعوا میکنن اون تا وقتی منو دید گفت برو گمشو و من خواستمجداشون کنم و الکس منو انداخت زمین و به من طعنه زد و به پدرم فش داد و من باهاش درگیر شدم و منو هل داد و تا میخواست چاقورو بزنه بهم آرتور دستش رو گرفت و باهم درگیر شدن و بعد از درگیری خالصه اشتباهی الکس تا بیاد چاقو رو وارد شکم آرتور کنهآرتور دستش رو گرفت و چاقو رو وارد شکمش کرداون افتاد به پایین جنگلآرتور فرار کرد و من از شدت عصبانیت چاقو رو گرفتم و وارد قلبش کردم اونم چند باربه خاطر اینکه منو اذیت کرده بودنمی دونستم دارم چیکار میکنم فقط کارم رو انجام میدادمتا اینکه ول کردمش و به کسی هم زنگ نزدماستیون به پلیس زنگ میزنه و عموی جانسون از دستش ناراحت میشه و کاری نمیتونه کنه و جانسون چون امیدش رو از دست داده بودو از کارش پشیمون شده بود ماجرا رو به پلیس گفت و اینو هم به والدین الکس گفت و در ضمن به اونا گفت آرتور نقشی تو اون قتلنداشته و اون ضربه چاقو رو الکس با دست خودش به خودش ضربه زده بودبنا بر این بعد از دوروز آرتور رو آزاد میکنن و جوناس رو به اونجا میندازنسی سال از اون ماجرا میگذره و اینکه جوناس به اینکه به حبس ابد محکوم شده بود خودکشی میکنه و رگش رو میزنهدیوید هم بعد از ده سال تحصیلوکیل میشه و آرتور بعد اینکه همون موقع از زندان آزاد شد بعد یکسال از اینکه از اون حالت بیرون بیاد نتونست هویت خودشو عوضکنه و مبتال به بیماری روانی شدو بعد پنج سال حالش بهتر شد و تونست مدرک دانشگاهی رو بگیره و بعد از پونزده سال تحصیل در سن سی و پنج سالگی مدیر شرکتیشد و بنابراین از اون وضع در اومده بودند و شرایطشون خیلی خوب پیش میرفت و طی چند سال دیگه آقای استیون نوه دار شد و خانواده.شون همینطوری ماند.امیدوارم خوشتون اومده باشههر آدمی در طول زندگی که داره با سختی ها و مشکالتی مواجه میشه،شاید بعضی مواقع برای دفاع از خودش کارهایی بکنه که سال هانتونه جبران کنه ولی کسایی هستن که اونو راهنمایی میکنن و بهش امید زندگی دوباره رو میدن و بنابراین ادم باید از این شرایط استفاده.کنه تا به بهترین درجه برسه و .موقعیت خودشو حفظ کنه و بهترین خانواده و شاد ترین خانواده رو داشته باشه ...

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.