پادشاه در منطقه سرسبز و شاداب حکمرانی میکرد که روزی بیمار شد که طبیبان از بیمارش عاجز ماماندو برای شاه عذر خود خواستندکه از دست سان چیزی ساخته نشد شاه هم مجبور شد که جانشین خود را معروفی کند شاه گفت من جانشیم کسی را انتخاب مینمام که قبل از وفاتم من یک شب

داستان پاده شاه : پادشاه در منطقه سرسبز و شاداب حکمرانی میکرد که روزی بیمار شد که طبیبان از بیمارش عاجز ماماندو برای شاه عذر خود خواستندکه از دست سان چیزی ساخته نشد شاه هم مجبور شد که جانشین خود را معروفی کند شاه گفت من جانشیم کسی را انتخاب مینمام که قبل از وفاتم من یک شب

نویسنده: Abassi

 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.