جملات انگیزشی : عنوان

نویسنده: asma_abbasi1715

من آنقدر خوش بین هستم 
که می دانم روزی دگر برای پول کار نمی 
اما آنقدر واقع بین هستم که 
می دانم دنیا بی رحم تر از آن است
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.