عنوان

ابر چشمان من است : عنوان

نویسنده: vida_opss

بارانم چشمه ای است روان 
                                   اما نه از ابر، بلکه از چشمانم 
خورشید وصف اکنونم است
                                   سوازان و سوزاننده و نابودگر
نابودگر خودم و آن...
                          میپرسی ان کیست؟؟
 آنکه با کارهایش 
                       اتش شعله ور را شعله ور تر کرد 
 و من را  در ان سوزاند
                           و من چه خونسردم اما.....
 شاید روزی او را در اتشی گرفتار نمایم 

 که......

مثل ان را در دنیا ندیده باشد 

پس.....

 اکنون وقت سوختن تو است 

بسوز و درد مرا تجربه کن 

درد رفتن عشق......
                                  
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.