دختر بذل گو و مغرور

دختر بذل گو و مغرور

hananedehghan99 نویسنده : hananedehghan99 در حال تایپ

داستان های مشابه

سهیل برای خلاصی از دست زنگ زدن های نامزد سابقش مجبور میشود ...

تصمیم گرفتن بین دو گزینه همیشه سخت نیست. تو یا اونقدر ضعیفی ...

رایان و فاطمه دوتا عاشق و معشوق در فصل اول به هم میرسن اما ...

داستان در مورد ی دخترع ، ی دختر شاد و بذل گو کمی بداخلاق ک همه تا چند کلمه باهاش صحبت میکنن لباشون ب خندع وا میشع اما در عین حال مغرورع ، از پسرا خوشش نمیاد و همیشع تا پسری میبینه اخماش ناخودآگاه گرع سختی میخورع ، دخترع داستان ما برای همه خندع رو و کمی تا اندکی مهربونه اما ب جنس مذکر ک میرسع میشع ی دختر مغرور و سرد و بداخلاق
ژانرها: طنز / عاشقانه
تعداد فصل ها: 7 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.