ماجرای ایران

ماجرای ایران

TheATLW نویسنده : TheATLW در حال تایپ

داستان های مشابه

وقتی قلم و دفتر یک نویسنده شیطانی را بدزدی دیگه راه فراری ...

برای بدست گرفتن قدرت تا کجا حاضری پیش بری... خیلی بیشتر از ...

در سال" ۱۹۹۱ " پسری نوجوان به نام ویلیام آلن در سن ۱۵ سالگی ...

داستانی تخیلی در گذر ۱۰۰ سال آینده ایران.....
ژانرها: تخیلی / ماجراجویی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.