ماجرای ایران

ماجرای ایران

TheATLW نویسنده : TheATLW در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان حول پسری است که سعی میکند از خود و خانواده اش در مقابل ...

نمیپرسم، چون مطمئنم کلمه نفرین رو شنیدین نفرین یا دامن یه ...

مایک پسری 12 ساله است که بر روی تختش دراز کشیده و مشغول کتاب ...

داستانی تخیلی در گذر ۱۰۰ سال آینده ایران.....
ژانرها: تخیلی / ماجراجویی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.