پری ها

پری ها

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

ما فقط یک بار زندگی میکنیم

روي نامه هايم ، مهر خيال ميخورد...

پروانه های خشک شده ، از لا به لای کتاب شعر ، پرواز را از یاد ...

پری ها زندگی تو کجا هستند؟
آیا تا به حال به دنبالشان رفته؟
اگر نمیدانی کجا پیدایشان کنی من راه را به تو نشان خواهم داد.
تنها باید...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.