پری ها

پری ها

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

❌خسته تونیستی!که ازدردات میگی؟؟خسته منم که نای گفتن در ...

هميشه عبور ها زيبا نيست. گاهي او نيست...

خاطرات فرارند؛ مثل ماهی در یک قدمی تور ماهیگیری...

پری ها زندگی تو کجا هستند؟
آیا تا به حال به دنبالشان رفته؟
اگر نمیدانی کجا پیدایشان کنی من راه را به تو نشان خواهم داد.
تنها باید...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.