: )

: )

Zeynoo نویسنده : Zeynoo در حال تایپ

داستان های مشابه

میخوام یکـ توضیحـ کوتاه در مورد سایتـ بزارمـ.

به هر جا که بگی رفتم،از اخر هم نرفت یادت.

اشکها کلماتی هستن که قلب نمی‌تواند بگوید .

دلنوشته های من و دوستم
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.