در آخرین قاب

در آخرین قاب

Sinmoshk نویسنده : Sinmoshk در حال تایپ

داستان های مشابه

تمام داستان های کوتاه ، اشعار یا دلنوشته ها در این مجموعه ...

"خنزرپنزرهایی که گاهی اوقات ذهنمو میجوعه!" _هر فصل یه یکی ...

بی تفاوت باش نسبت به همه چیز ،حتی بدی که یک روز تو را رها ...

در این مجموعه با توجه به عکس و همراهی جملات کوتاه و احساسی مقصود بر ترکیب هنر عکاسی و نویسندگی کنار یکدیگر برقرار است ؛ هرچند به عقیده من هر عکس خوبی میتواند یک داستان نیز در برگیرد، داستان ما آدمها، زندگی هایمان و خاطراتمان.

کتابعکس در آخرین قاب
سعید مشکبیز
ژانرها: شعر
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.