قاتلت میشوم

قاتلت میشوم

LAI نویسنده : LAI در حال تایپ

داستان های مشابه

خبرنگار روی چمن های خیس قدم گذاشت و به سمت یکی از آن دخترها ...

داستان از نوع فن فیکشن و در مورد زندگی تلخ سوروس اسنیپ ا ...

در درون طراحی ها در عمق خیال بافی ها در آسمان و بهشت در ...

من قاتل هرکسی به جز خودمم حوصلم سر میره آدم میکشم پس سر به سرم نزار .
ژانرها: تخیلی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.