درباره jones

  جونز
  اصفهان
  15 ساله
  تاریخ عضویت: ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

گاهی نویسنده، گاهی ویراستار، گاهی مترجم داستان و خیلی کم مترجم مانگا و مانهوا و عاشق انیمه

این من هستم!

صرفا این سرگرمیه منه(چون ازش درامد زیادی ندارم)
ولی از به اشتراک گذاشتن لذت خوندن با همه شما عزیزان احساس خوشبختی میکنم!

آخرین پیام

jones پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های jones

2 داستان منتشر شده
امپراتوری من 1 در حال تایپ

امپراتوری من

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

همانطور که جت های جنگنده خروشان مسرشمیت بر روی اژدهای سر به فلک کشیده فرود آمدند، همانطور که تانک M-4 در مقابل غول زرهی قرار گرفت، نارنجک زن های شجاع تفنگ ها را علیه جادوگران بلند کردند و کشتی های جنگی قدرتمند در کنار ساحل قرار گرفتند و با توپ های خود رعد آسا شلیک کردند - جهان تغییر کرد. سلطه کریس که نزدیک می شود. جنگی تمام عیار بین فناوری صنعتی و جادو درگرفت. شاهد باشید که کریس چگونه همه چیز را فتح می کند!

0 0 989
کرونگ 3 تمام شده

کرونگ

۱۳ خرداد ۱۴۰۳

وقتی او در مورد اورک اشتباه فکر کرد

0 0 1.7 K
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.