مهربانی با برکت

مهربانی با برکت

Zeynoo نویسنده : Zeynoo تمام شده

داستان های مشابه

سرما، زوزه ی هولناک باد، برف منجمد به تیزی تیغ...هیچ چیز دیگری ...

خودتم خوب میدونی که مسخرم میکنن وقتی تو میای مدرسمون؛ بفهم ...

فلش بک به گذشته است اشنایی با ارغوان و معرفی شخصیت ارغو ...

درباره ی کارگری زحمت کش است که می خواهد برای دخترش تولدی بگیرد .
اما...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.