مهربانی با برکت

مهربانی با برکت

Zeynoo نویسنده : Zeynoo تمام شده

داستان های مشابه

من دریک روستابدنیاآمدم وخیلی دوست داشتم ازنزدیک شهرراببینم ...

امان از قلب هایی که از چشم معشوق پنهان می شوند... و افسوس از ...

قصه ای مربوط به عروسک و مرگ مادربزرگ ... راه زندگی عروسکی ...

درباره ی کارگری زحمت کش است که می خواهد برای دخترش تولدی بگیرد .
اما...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.