مهربانی با برکت

مهربانی با برکت

Zeynab60 نویسنده : Zeynab60 تمام شده

داستان های مشابه

الیوت پسر جوانی که دچار مریضیی شده است در حال دست و پنجه ...

کلمات علیه کرونا

"خنزرپنزرهایی که گاهی اوقات ذهنمو میجوعه!" _هر فصل یه یکی ...

درباره ی کارگری زحمت کش است که می خواهد برای دخترش تولدی بگیرد .
اما...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.