روح اروند

روح اروند

vahid_heidarnezhad نویسنده : vahid_heidarnezhad در حال تایپ

داستان های مشابه

پس از اتفاقات جلد اول داستان همچنان ادامه دارد و اتفاقات ...

این داستان درباره کودکی است که به موجودات تخیلی علاقه داشته ...

شهری وجود دارد که همه فکر میکنند فقط یک افسانه است اما... ...

گمونم خیالاتی شدم، چشم های سرخی داشت و بدون دهن حرف میزد. آبادان شهری است که...
ژانرها: تخیلی / دلهره آور / فولکلور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.