بقا در جاوا : مقدمه1

نویسنده: Shadow1400

شهر جاوا یه شهر خوب اما عجیب..جاوا شهری در کشور لجند است...یک کشور از 100 کشور واقع در ابن سیاره و این دنیا که بزودی معرفی میشود....

برای ورود به شهر دو راه هست راه جاده ای و راه زمان!از آنجایی که شهر در لبه زمان قرار دارد شما فقط حیوانات معمولی میبینید که کاری به شما ندارند....اما اگر از ابعاد زمان وارد شوید میتوانید موجودات عجیبی را ببینید موجوداتی با کشتن آنها می تواتید زمرد به دست آوردید...در شهر کلاب هایی وجود دارد که کلاب شکارچیان هیولا ها است..البتهه هیولا که نه سروایول ها!شما میتوانید با کشتن سروایول ها و بدست آوردن زمرد و فروش آنها به سرمرست کلاب خود میتوانید سکه سروایول به دست آوردید و درآند کسب کنید...کلاب ها ساختمان های بزرگی هستند که محل زندگی افراد کلاب است...اما مشکلی به وجود آمده چرا تعداد هیولا ها زیاد شده است مگر قرار نبود که با ایجاد کلاب ها تعداد کم شود ..آیا قهرمانان ما میتوانتد کاری کنند؟..اصلا قهرمانان ک چی کسانی هستند؟...هیولا ها چی شکلی است؟. .اصلا تو چرا اینجوری ذل زدی به گوشی؟

ادامه دارد.......
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.